Specialybės literatūros šaltinių sąrašas

 Literatūra
  • Auksoriūtė, A. 1997. „Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose“, iš Terminologija ir dabartis: mokslo darbai. Kaunas: Technologija, 15–19.
  • Kaulakienė, A. 2006. „Naujausios technologijos ir kompiuterijos terminija“, Santalka 14(4): 22–25.
  • Michaljevic, M. 1998. ‚‚Recent Developments in Croation Computer Terminology‘‘, in Towards a European Terminology.Internacional Conference. Budapest, 31–32.
  • Kaulakienė, Angelė. Dabartinės kompiuterijos terminijos realijos. Filologija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-592X. 2002, nr. 10, p. 8-11..
  • Kaulakienė, Angelė. Kai kurių fizikos terminų raida. Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2009, Nr. 16, p. 218-251..
  • V. Dokumentų tekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.
  • Vladarskienė R. Kūrybinių industrijų specialybės kalbos kultūra. Vilnius: Technika, 2013.
  • Celiešienė V., Džežulskienė J. Profesinės kalbos pagrindai. Kaunas:Technologija, 2009.